Wednesday, November 30, 2011

Raza Abbas Shah 2012 (Saraiki)

CD Cover (Front & Back)MP3
  Nanay Da Shehar Churendi Hai (7:05)
MP3
  Zafir Kuj Lehaza Jigar (14:07)
MP3
  Dhi Di Qismat (7:48)
MP3
  Hondi Kul Bheniyan Di (4:56)
MP3
  Meraj Namaz Hai Momin Di (5:23)
MP3
  Veran Woh Quran Suna (7:31)
MP3
  Abid (A.S) Kha Gaya Hai Maikoon (7:13)
MP3
  Medi Sain Batool (S.A) (8:34)
MP3


No comments: