Tuesday, November 29, 2011

Mukhtar Ali Sheedi 2012

CD Cover (Front & Back)MP3
  Je Shaam Hai Aye Main Zainab (S.A) Haan (7:12)
MP3
  Rut Rowan Waliyan Akhiyan Vich (10:08)
MP3
  Akbar (A.S) Bhira Ku (7:48)
MP3
  Sehray Lutay Mehndi Luti (5:45)
MP3
  Dithi Rait Garam Te Lash Teri (7:23)
MP3
  Wailey Fajar De (5:37)
MP3
  Ban Karbala Main Maryo (Sindhi) (12:10)
MP3
  Hussain (A.S) Di Jai (6:46)
MP3


No comments: