Tuesday, November 29, 2011

Qurban Jafri 2012

CD Cover (Front & Back)MP3
  Jhoola Gawah Aye (9:37)
MP3
  Je Daindaein Awon (A.S) (7:46)
MP3
  Qasim (A.S) Watan Te Nae (5:08)
MP3
  Tedi Ujri Maa Di Hasrat (7:02)
MP3
  Piyasi Dhi Koon Piyasa Baba (8:01)
MP3
  Bani Asad Diya Aurtan (17:33)
MP3
  Maikon Log Ghareeb (6:00)
MP3
  Puttar Mara Ke Ghar Lutwa Ke (6:26)
MP3


No comments: