Sunday, November 27, 2011

Chiniot Party 2012

CD Cover (Front & Back)MP3
  Dua e Imam-e-Zamana (A.S) (0:47)
MP3
  Phir Aa Gaya Muharram (5:29)
MP3
  Akbar (A.S) Di Lash Te (5:22)
MP3
  Us Ka Kasoor Kya Hai (7:49)
MP3
  Dur Lahwan Da (8:08)
MP3
  Ker Faisla Aap Habib (A.S) Bhira (5:55)
MP3
  Naizay Pe Haar Jeet Ka (6:15)
MP3
  Wafa Di Main Namaaz (8:12)
MP3
  Ya Sahib-uz-Zabaan (A.S) (6:53)
MP3


No comments: